Algemeen

Statutaire naam: Stichting SAMEN Werken Aan Projecten, SWAP

RSIN / fiscaal nummer: 802160657

ANBI-status: Ja

Rekeningnummer: NL21 INGB 0000 2338 00

Contactgegevens

Mail: swap@apg.nl

Website: www.stichtingswap.nl

Adres: Basisweg 10, 1043 AP Amsterdam

Doelstelling

Missie:

SWAP wil APG-medewerkers in staat stellen bij te dragen aan een beter bestaan voor zeer arme bevolkingsgroepen in met name ontwikkelingslanden. Dit door hen onder meer de mogelijkheid te bieden geld te doneren. SWAP besteedt deze middelen aan projecten op het gebied van bouw, onderwijs en zorg. 

Doel:

Het verlenen van financiële bijstand aan personen en instellingen in met name ontwikkelingslanden met als doel bij te dragen aan een beter bestaan voor zeer arme bevolkingsgroepen. 

Bestuur

Martijn Olthof (Voorzitter)

Debbie Kwanten (Penningmeester)

Yardena Brouwer (Secretaris)

Mariëtte Botes (Bestuurslid)

Roberto Nonnis (Bestuurslid)

Gerard Luypaers (Bestuurslid)

Chris Frijns (Bestuurslid)

Joeri Brinks (Bestuurslid)

Beloning

Onkostenvergoeding bestuur: Nee

Ontvangt (een deel van) het bestuur vacatiegeld: Nee

Toelichting vergoeding bestuur:

De bestuursleden verrichten hun werkzaamheden voor SWAP op vrijwillige basis. Zij ontvangen geen vacatiegeld of onkostenvergoeding. 

Beloningsbeleid medewerkers

Niet van toepassing