Florentina Foundation

Florentina Foundation is een stichting die zich inzet voor onderwijs en medische zorg van kinderen in Afrika. Zo heeft de stichting een school gebouwd in Kolila Village, een dorp in Tanzania waar tot dat moment geen school was en waar veelal traditionele Maasai stammen wonen. Ruim 450 kinderen gaan nu naar het Elisabeth Center: een kleuter- en basis- en middelbare school. De school behoort tot de besten van Tanzania.

Om uiteindelijk op eigen benen te kunnen staan zijn er bij de school allerlei inkomsten-genererende projecten zoals een boerderij, een kostschool en een tweetal pensions waar bijna 60 pubers verblijven. SWAP draagt € 10.000 bij voor de bouw van twee toiletgebouwen bij de pensions, waar meisjes en jongens gescheiden naar het toilet kunnen.

Meer info op de site: www.florentinafoundation.org.

Waar: Kolila Village, Tanzania - Bedrag: € 10.000 - Wanneer: 2019

Bekijk hier een video gemaakt voor het 10-jarig bestaan van het Elisabeth Center