Dom-Ray

De stichting Dom-Ray, gerund door Emily Cohen, is een kleine stichting die zich inzet voor kansarme kinderen en jongvolwassenen in Cambodja. Dom-Ray werkt daarbij samen met de lokale stichting New Future for Children (NFC).

NFC runt een weeshuis in de hoofdstad Phnom Penh. Om de kinderen verder op weg te helpen in de samenleving nadat ze het weeshuis verlaten, is Dom-Ray in 2010 het "Midway House" project gestart. Het Midway House biedt de kinderen betaalbare en veilige huisvesting als ze gaan studeren nadat ze uit het weeshuis komen.

Één van de studenten die hiervan gebruik heeft gemaakt is Chork Ratana. Hij is een wees uit een arm dorp, Kor. Hij heeft inmiddels echter met steun van NFC en Dom Ray een universitaire opleiding afgemaakt en wou iets betekenen voor zijn dorp. Hij heeft een onderwijsproject opgezet, dat inmiddels is uitgegroeid tot het "Countryside Education Project". Dit is begonnen met een klein groepje kinderen die les kregen van Ratana zelf onder het rieten afdak van het huis van één van de bewoners. Inmiddels is het echter een groot succes en hebben zich meer dan 120 kinderen aangemeld. In 2013 zijn zonnepanelen en lampen aangeschaft, in 2016 is een klaslokaaltje gebouwd en in 2018 is een tweede lokaal gebouwd dat fungeert als bibliotheek en computerlokaal. Dom-Ray heeft dit grotendeels gefinancierd met behulp van Nederlandse donors. Ook heeft Dom-Ray via een sponsor een full-time leraar/projectcoördinator aan kunnen nemen. In 2020 heeft SWAP de een aantal verbeteringen mede-gefinancierd. Dit betrof de aanleg van een toiletgebouw, een nieuwe waterpomp en het verblijf en kantoor van de leraar. De totale kosten waren €5.000. SWAP heeft hiervoor de helft gefinancierd.

In 2021 heeft SWAP opnieuw een aantal verbeteringen en aanpassingen gefinancierd. Het ging hier om de bibliotheek, de dakconstructie, wat materialen voor een tweede leraar, maar ook ondersteuning voor de armste kinderen in de gemeenschap en voedselpakketten. Deze ondersteuning was nodig naar aanleiding van de harde covid-19 lockdowns in Cambodja, om het mogelijk te maken voor arme families om de kinderen toch op school te houden.

Lees hier meer over het project: http://www.stichtingdom-ray.nl/countryside-education-project-3/

Waar: Kor , Camodja- Bedrag: € 2.554,41 - Wanneer: 2021