Caring4Mobility

De stichting Caring4Mobility vervoert medische hulpmiddelen zoals rolstoelen, krukken en rollators van Nederland naar Gambia. Deze hulpmiddelen zijn in Nederland vaak "afgeschreven" of aan vervanging toe, terwijl ze nog prima bruikbaar zijn. Oprichtster Brit Honsbeek helpt in Gambia patiënten (veelal kinderen) die zo'n hulpmiddel nodig hebben. Ze doet dit niet alleen door de hulpmiddelen ter beschikking te stellen, maar ook door de patiënten te leren hoe er mee om te gaan. Een mooi voorbeeld hiervan is de jonge Alieu in het filmpje hier onder.

De stichting had hard een andere auto nodig, om de patiënten in vaak afgelegen gebieden te bereiken en om de spullen lokaal te kunnen vervoeren. SWAP heeft hiervoor in 2020 een bijdrage gegeven. Daarnaast heeft APG medewerker Jos Knoops het budget dat beschikbaar was voor zijn 40-jarig jubileum bij APG (waarvan de viering niet door kon gaan vanwege corona) beschikbaar gesteld. Hiervan heeft de stichting het vervoer van een container hulpmiddelen kunnen betalen. Dit kwam goed uit, omdat tegelijkertijd een andere sponsor was weggevallen (ook door corona). Bij elkaar hebben we €6.500 ter beschikking kunnen stellen in 2020.

De opbrengst van de jaarlijkse kerstactie van SWAP gaat ook naar Caring4Mobility. Het exacte bedrag zal in 2021 bekend worden. De stichting wil in 2021 een multifunctioneel centrum bouwen, waar patiënten heen kunnen komen en spullen opgeslagen kunnen worden. Op die manier kunnen veel meer patiënten geholpen worden en kunnen ook meerdere verschillende rolstoelen of rollators gestest worden.

Eerder in 2020 hebben we stichting ook gesteund met een kleine bijdrage voor voedselhulp. Vanwege de economische impact van de corona pandemie hadden veel gezinnen meteen voedseltekorten. De stichting heeft voor de armste gezinnen voedselpakketten verzorgd. Zie meer informatie hier

Meer info in de blogs van Brit op Facebook: nieuwe auto; bouw centrum; donatie Jos Knoops; kerstactie; voedselhulp; opbrengst kerstactie

Waar: Manjai , Gambia- Bedrag: € 6.500 - Wanneer: 2020

Video over Alieu, een jonge patiënt die door een kinderrollator weer zelfstandig kan lopen

Andere auto, 4x4, hard nodig in Gambia

Laatste container met hulpgoederen