Amigos de Potosí

Sinds 1994 is stichting Amigos de Potosí al actief in Potosí en omgeving. Potosí is een grote mijnwerkersstad in Bolivia (ca. 180.000 inwoners), gelegen op een hoogte van 4.090 m waar landbouw bijna niet mogelijk is en veel mensen afhankelijk zijn van mijnbouw die nog steeds onder middeleeuwse omstandigheden plaatsvindt. Slechts weinig mijnwerkers worden ouder dan 45 jaar en het gevaarlijke en zeer ongezonde werk gaat vaak over van vader op zoon.

De stichting zorgde al o.a. voor een radiozendinstallatie voor de EHBO-post bij de mijnen, later met watervoorzieningen op de berg (de Cerro Rico) waar de mijnen zich bevinden. Sinds 2006 ligt de focus op scholen, om met beter onderwijs de kansen van de jongeren in Potosí te verbeteren. Zij vinden kinderarbeid in de mijnen onacceptabel en realiseren onderwijs gerelateerde projecten waardoor jongeren meer kansen krijgen op de arbeidsmarkt. Projecten die bovendien de zelfredzaamheid van de bevolking vergroten en het zelfbeeld van de jeugd positief beïnvloeden waardoor ze krachtiger in het leven staan en er beter sturing aan kunnen geven. Het zijn ideeën van de doelgroep zelf die uitgevoerd worden en men helpt zelf mee bij de totstandkoming van het project. Zij worden eigenaar van het project en zijn verantwoordelijk voor onderhoud en continuïteit na oplevering.

Met een donatie van 5.700 euro helpt SWAP 212 scholieren van de basisschool "Primero de Mayo San Ildefonso". In de 8 hogere klassenen kunnen ze deelnemen aan de computerlessen die door een computerleraar worden gegeven: een gemiddelde van 28 leerlingen per cursus. Het computerlokaal zou over 26 computers moeten beschikken, dus naast de huidige 6 pc’s een uitbreiding met 20 pc’s. Ongeveer de helft van deze uitbreiding wordt met de donatie van SWAP bekostigd.

Zie website van de stichting voor meer informatie. Zie ook de pagina over dit specifieke project

Waar: Potosí, Bolivia - Bedrag: € 5.700 - Wanneer: 2023