Friends Indeed

Friends Indeed is een stichting die onderwijs, water, sanitaire voorzieningen en gezondheidszorg biedt in een gebied aan de oostkust van India. Hier wonen veel arme mensen waarvan de kinderen niet naar school kunnen, onvoldoende eten hebben, een beperking hebben, of dakloos zijn. Friends Indeed werkt in 27 afgelegen stammen- en vissersdorpen en werkt in de districten Vizianagaram en Srikakulam in de staat Andhra Pradesh. Deze districten behoren tot de meest achtergebleven regio’s van India. In de regio zijn veel kinderen met een beperking en om hen te helpen heeft Friends Indeed, samen met een partner in India, in 2009 de Campus Challenge opgericht. Er wordt onder andere ambulante medische hulp geboden aan 850 kinderen in de regio. Voor een aantal kinderen is thuis wonen echter geen optie en zij verblijven permanent op de campus in 10 huizen.

Als gevolg van de 2e Coronagolf in India in het voorjaar 2021 heeft de Campus een paar maanden lang een speciale rol gekregen in deze crisis. Vanaf mei 2021 diende de Campus als een noodziekenhuis om zieken op te vangen. In de reguliere ziekenhuizen was geen plaats of deze waren gesloten. De medewerkers van de Campus hebben daarom allerlei zaken in snel tempo geregeld zoals zuurstofflessen, ambulancevervoer, medicatie, voedselpakketten, inrichting van een isolatiecentrum, thuiszorg en een vaccinatiecampagne. Een imposante actie en om de Campus hierin te ondersteunen heeft SWAP een donatie van € 2.500 gedaan. Sinds augustus zijn de kinderen terug op de campus en werken ze keihard om hun achterstand in te halen. Meer hierover kun je lezen in de 4e corona nieuwsbrief van de Campus

We hebben de stichting al meerdere malen ondersteund. In 2012 voor de bouw van een nieuw klaslokaal, een waterput en lesmaterialen onder andere. In 2014 hebben we geholpen bij de financiering van archiefkasten, de moestuin, de speeltuin en fysiotherapie materialen. In 2016/2017 hebben we de renovatie van een aantal van de slaapvertrekken gefinancierd en is er ook voor het eerst een groep APG'ers naar India gegaan om mee te helpen. In 2017/2018 hebben we dit nogmaals gedaan voor de rest van de slaapvertrekken en is een andere groep APG'ers mee geweest om te helpen. In 2019/2020 hebben we de renovatie van de keuken mee-gefinancierd en is nogmaals een groep APG'ers naar India geweest om mee te helpen.

Meer informatie op de website van Friends Indeed

Waar: Vizianagaram, India - Bedrag:2.500 - Wanneer: 2021