The Rob Foundation

The Rob Foundation (TRF) is een stichting die vanuit Nederland de activiteiten van Tamar Goossens en haar medewerkers in Oeganda mogelijk maakt. Tamar is sinds mei 2015 werkzaam als dokter in de kliniek van Noah ’s Ark: een organisatie die in Mukono een thuis biedt aan meer dan 190 verwaarloosde, achtergelaten en mishandelde kinderen. TRF is vooral actief in de omgeving van Mukono. Tijdens outreaches bezoeken ze omliggende dorpen en scholen om daar voorlichtingen, (preventieve) behandelingen en andere ondersteuning te bieden. Het streven is het medisch welbevinden van de bevolking te verbeteren.

In 2020 hebben we de stichting geholpen met een donatie voor voedselpakketten. Die waren hard nodig, door de economische crisis als gevolg van de corona pandemie.

In 2021 heeft de stichting het programma ter bestreiding van ondervoeding uitgebreid. SWAP heeft daar aan begedragen met een donatie van € 5.000. Kinderen die een ernstige vorm van ondervoeding hebben worden bijvoorbeeld opgenomen in de kliniek om aan te sterken. Het ondervoedingsprogramma bestaat uit een aantal deelprogramma’s zoals het zuigelingenvoeding programma waarbij baby’s tot 6 maanden extra voedingssupplementen krijgen omdat de borstvoeding vaak niet voldoende is. Het aanvullend voedingsprogramma is bedoeld voor alle kinderen die op het punt staan om ernstige ondervoeding te ontwikkelen. Op diverse manieren wordt zo gewerkt aan het voorkomen van ondervoeding bij kinderen in alle leeftijden. Met de donatie van SWAP worden de kosten voor de zuigelingenvoeding grotendeels gefinancierd.

Meer informatie over de stichting is te vinden op de website

Waar: Mukono , Oeganda - Bedrag:5.000 - Wanneer: 2021

The Rob Foundation introductie video